GDPR

General Data Protection Regulation

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
25.5. 2018
Ste pripravení?
Ste pripravení?
S dátumom 25.5.2018 prichádzajú nové nariadenia GDPR.
Zmeny súvisiace so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, nadobudnú platnosť k 25.5. 2018.

Nariadením sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vo vzťahu k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je v platnosti do 25.5.2018.

Do účinnosti sa tak dostanú nové bezpečnostné požiadavky a povinnosti týkajúce sa právnych subjektov, ktoré sa dostávajú do kontaktu so spracovaním osobných údajov v zmysle predmetu ich činnosti.
Týka sa Vás GDPR?