Poradíme vám
s problematikou GDPR

Múdro a spoľahlivo

positive_panak
Chcem vedieť viac...
sipka_dole
co je gdpr?

Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie EÚ, ktoré stanovuje požiadavky na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Nariadenie GDPR zvyšuje zodpovednosť prevádzkovateľa.


Čo sa zmení ?
Na koho sa vzťahuje?

Na koho sa vzťahuje?

GDPR sa vzťahuje na každého, kto spracúva osobné údaje. Môže ísť o osobné údaje Vašich klientov, zamestnancov, údaje získané kamerovým systémom, z kontaktných formulárov a newsletterov na Vašej webovej stránke.


Týka sa vás GDPR?
Odkedy je účinné?

Odkedy je účinné?

GDPR nadobudne účinnosť 25.mája 2018. K tomuto dňu však už Vaše spracúvanie osobných údajov musí byť zosúladené s nariadením.


Čo teraz môžete urobiť?

AKÉ KROKY MÁM TERAZ USKUTOČNIŤ?

V prípade, že ešte NEMÁTE vypracovaný bezpečnostný projekt:  1. Posúďte, aké osobné údaje spracovávate, za akým účelom, ktoré informačné systémy využívam? Posúďte, či je potrebné spracúvať osobné údaje v súčasnom rozsahu.

  2. Vyhodnoťte súčasný stav ochrany osobných údajov a stanovte ciele ochrany. Zamerajte sa na spôsob ukladania, zabezpečenia a likvidácie osobných údajov

  3. Prijmite vhodné organizačné, technické a personálne opatrenia, ktoré obsiahnete vo Vašej internej bezpečnostnej dokumentácii, tak, aby ste zabezpečeli ochranu osobných údajov pred neoprávneným spracúvaním, stratou, zničením alebo poškodením

  4. Skontrolujte udelenie súhlasov so spracúvaním osobných údajov

  5. Vyhodnoťte, či sa na Vás vzťahuje povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu

  6. Veďte záznamy o spracovateľských činnostiach


V prípade, že už MÁTE vypracovaný bezpečnostný projekt:  1. Zabezpečte jeho aktualizáciu v súlade s novými právami dotknutej osoby a povinnosťami prevádzkovateľa, prijmite ďalšie požadované bezpečnostné opatrenia

  2. Vyhodnoťte, či sa na Vás vzťahuje povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu

  3. Veďte záznamy o spracovateľských činnostiach
ČO VÁM PONÚKAME?